Projekti

KAPITALNI PROJEKTI

• Uređenje upravno poslovnog centra otoka Vira
• Izgradnja HOTELA s 5* kapaciteta od 100 smještajnih jedinica
• Izgradnja najvećeg INTEGRALNOG HOTELA u RH
• Izgradnja polivalentnoga Doma kulture s kongresnom dvoranom
• Uređenje 5 km obalnog pojasa
• Izgradnja 3 nautička centra: Prezida (200 vezova), Porat centar (200 vezova) i Luka (200 vezova)
• Izgradnja komunalnih vezova u moru (1000 vezova) u cijeloj dužini Virske obale


Sportsko-rekreativni centar

• Stadion s atletskom stazom i sportskim borilištima
• Tenis centar
• Golf trening centar
• Sportska dvorana (rukomet, košarka, odbojka)
• Dvorana za male sportove
• Boćarska dvorana
• Zatvoreni bazen


Turistička zona "Srpljica"

• Izgradnja Aqua parka s bogatim sportsko rekreacijskim sadržajem
• Izgradnja Camping resorta površine 45 hektara sa kapacitetom od 3 000 gostiju


Ispis