Previous Next

SPALJEN VIRSKI KARNEVAL

SPALJEN VIRSKI KARNEVAL

Na kraju je bilo kako su Virani obećali: nije nestalo selo, a nisu nestali ni običaji. Makar u reduciranom izdanju Virani su po drevnoj tradiciji i običaju koji seže najmanje tri stoljeća unazad, uprizorili Virske maškare. Iako nije bilo organizirane manifestacije i uobičajenog šušura, odnosno masovnog posjećivanja virskih domaćina uz pjesmu i druženje, a niti predaje ključeva vlasti Maškaranoj Republici, Virani su u nedjelju u manjim skupinama do dvadesetak osoba obilazili virska naselja Centar, Torovi i Lozice, a potom su u utorak na završnom spektaklu karnevalske procesije spalili Karnevala (Krnju) – kako na Viru zovu glavnog krivca za sve otočne nedaće.


Ispis